Badania grafologiczne pisma i podpisów

Badania grafologiczne pisma i podpisów to:

  • Badania pisma ręcznego,
  • Badania porównawcze pisma i podpisów (anonimów, testamentów, itp.),
  • Stwierdzenie autentyczności pisma i podpisów,

- badania porównawcze pisma ręcznego, podpisów oraz paraf w aspekcie identyfikacji ich wykonawców;

- dokumenty wypisane ręcznie badane są w celu ustalenia czy zostały one sporządzone w jednym cyklu edycyjnym, w konkretnej pozycji pisarskiej lub czy były podpisane „in blanco”;

- dokumenty powielane rozpatrywane są przede wszystkim pod kątem rzetelności odzwierciedlenia oryginału oraz ich wykonawców;

- odczytywanie treści zniszczonych i nieczytelnych dokumentów;

- badania przeprowadzane są również na kserokopiach, skanach oraz kopiach kalkowych;

- inne.