Badania wieku zapisów

Badania wieku zapisów

1. Badanie wieku zapisów opiera się wyłącznie na pomiarach zaniku trudno lotnego rozpuszczalnika (fenoksyetanolu) występującego powszechnie jako składnik tuszów długopisowych.

2. Poza wymienioną wyżej metodą nie dysponujemy możliwościami ustalenia wieku zapisu powstałego dowolną techniką drukarską lub wykonanego przy użyciu innych środków pisarskich niż klasyczne długopisy wyprodukowane na bazie fenoksyetanolu jako podstawowego trudno lotnego rozpuszczalnika.

3. Badania przeprowadzane są w sposób niszczący.Z badanego dokumentu wycina się fragment wielkości około 0,5 mm do badań.

4. Badania pozwalają na wnioskowanie dotyczące wykonania zapisów w okresie do 1,5 roku - 2 lat lub powyżej 1,5 roku - 2 lat. Bardziej szczegółowe określenie czasu nie jest możliwe.

5. Do badań niezbędny jest oryginał dokumentu.